Error: Embedded data could not be displayed. تمام استخوان های قلبم یکجا شکست. - یادایام
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 3 خرداد‌ماه سال 1393
تمام استخوان های قلبم یکجا شکست.

تمام استخوان های قلبم یکجا شکست وقتی که تمام تخم مرغهای احساسم را در سبد زیبا و بلورین عشق گذاشتم و ابلهانه در بزرگراه صداقت به آزمایش گذاشتم و تمام هجده چرخ تریلی زشت دروغ از رویش رد شد.

تمام استخوانهای قلبم یکجا شکست چون من دیگر هیچ چیز برایم نمانده.

تمام استخوان های قلبم یکجا شکست و من تمام شب را زیر پتو، با لباس لرزیدم و تمام سلولهای مغزم فقط و فقط تلاش کردند تا حالم بدتر شود.

تمام استخوانهای قلبم شکست چون طرف بلورین و زیبای عشق شکننده بودند و من، ابلهانه تمام دارایی احساسم را یکجا گذاشته بودم تا فصلی نو را صادقانه، با اخلاص، و تمام و کمال شروع کنم.

تمام استخوان های قلبم شکست و من دیگر من نیستم.

تمام استخوانهای قلبم شکست و عشق میدانست تمام احساس من را در سبد دارد و دروغ میدانست تمام من را خواهد شکست.

تمام استخوانهای قلبم شکست و من بعد از یکسال شب را به سحر رساندم و طلوع خورشید را دیدم.

تمام استخوانهای قلبم شکست و صدای کر کننده آن تمام وجودم را فرا گرفته و من، دیگر آن من نخواهم بود!

صبح شد، سه خرداد، آزادی خرمشهر و سالگرد استخدام و .... تولد من بی قلب در خردادی دیگر.

خردادی مثل همه خردادها طوفانی.

من عاشق خردادم و متنفر از خرداد.

تمام استخوانهای قلبم یکجا شکست و تمام.


خانه سرد

وحشی خانه تهران

کشور دروغ گو ها

جهان زامبی ها

خرداد منفور سال نحص

بعد از یک شب عزاداری، ساعت 5:53 صبح