Error: Embedded data could not be displayed. دیوار بی اعتمادی - یادایام
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 18 بهمن‌ماه سال 1393
دیوار بی اعتمادی

گذشته شفافی ندارم.

بهتر بگویم، شفاف هست، ولی خوب نیست، حداقل از دیدگاه زن.

زندگی بد گذشته، باعث شده که سابقه بدی برای من بوجود بیاید. و این سابقه بد، وقتی همراه بشود با دفترچه خاطراتی باز، به اسم یادایام، گاهی وقتها میشود گذشته کدر و موجب بی اعتمادی.

من، مرد روزهای قبل نیستم. ولی روزهای قبل به اعتقاد زن، با من هست.

من از گذشته زن آنچنان نمیدانم و نمیخواهم بدانم، ولی گذشته من ثبت شده است در اینجا و محکومم به عدم راستگویی و محکومم به تیرگی گذشته و محکومم به فشار بالا!

گفتم فشار بالا، چند روزی، خیلی نیست، ولی چند روزیست که چیزی در سر من نشت میکند! احساس میکنم که خون از رگهای مغزم بیشتر از قبل به بافتهای مغز و سلولهای خاکستری جاری میشود.

احساس میکردم از فشار خون بالاست، که اینطور نیست. فشار در محدوده مجاز ولی کمی و فقط کمی بیشتر است.

مغز معیوب خسته، نشتی هم پیدا کرد!

شاید بر اثر سقوط دیوار بی اعتمادی بر لوله های پوسیده خون رسانی به مغز، شاید هم بر اثر فشار زیاد پمپ کننده خون که همانا قلب است و شاید هم...

نمیدانم