Error: Embedded data could not be displayed. تمام من - یادایام
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1393
تمام من

تمام نا تمام من، با تو تمام میشود، ولی تو دیگر آن تو نیستی.

نیستی چون من، کاری کردم و اشتباهی کردم که این اجازه رو داد به تو، که خطی بکشی بر هر آنچه من بودم و هستم، و خطی بکشی بر خودت تا دیگر آن تو نباشی.

و من، در این نقطه ای که ایستاده ام، تمام خود را هیچ میبینم و هیچ انگیزه ای برای ادامه این من ندارم.

من، تمام شدم.

تمام.

چون دیگر بلد نیستم از اینجا به بعد، چگونه باید تو را برگردانم به مسیر ما.

چون تو از من متنفر شدی و من را سزاوار بدترین و هولناکترین عقوبتها میدانی.

حق داری.

خودم هم خودم را لایق چیزی بیشتر از این نمیدانم.


سزای گناهکاری چون من، چیزی جز بدترین مجازات ها نیست.

چه تو مجازاتم کنی، چه خودم، و چه زمانه.


تویی که اون بالا نشستی، یا خودت درستش کن، یا من رو با چیزی حتی مرگ راحت کن.

مردن، سخت و درد آور نیست، این زندگیست که پر از درد است.

من، همینجا، رسماً اعلام میکنم که زندگی پر از درد را نمیخواهم.

تویی که اون بالا نشستی، بشنو. گفتم. خودم گفتم.