Error: Embedded data could not be displayed. سانسور! - یادایام
X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 30 خرداد‌ماه سال 1395
سانسور!

کلی چیز نوشتم.

بعد خیلی راحت

همه رو با هم انتخاب کردم و پاک کردم.

همش گلگی بود.

همش

پاک کردم و بجاش الان مینویسم، گذشته دیگه گذشت.

تمام شد.

لحظه را دریاب.

دیگه وقتی میپیچی تو کردستان، بی هوا هیچ خروجی رو از روی عادت نپیچ

دیگه وقتی تو خیابون کسی بهت دری وری میگه و دعوات میشه، یادی از گذشته و احساس غرور داشتن یک حامی رو نداشته باش.

دیگه خودتی و خودت

دیگه ساعت 4 که میشه، فکر رفتن نباش.

دیگه...

خیلی دیگه های دیگه.

پس، بدون گلگی، بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ برگشتی، برگرد به زندگی و بدون که، شاید بازی خوردی، شاید باختی، شاید هم نه.

بدون هیچ شایدی، بدون و فقط بدون که از حالا به بعد، گارد دلت رو بالا بگیری و نذاری کسی بیاد تو!

دل تو، جای کسی نیست.

هیچ کس.

تو فرق داری.

با همه.