Error: Embedded data could not be displayed. عنوانش با شما! - یادایام
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 6 شهریور‌ماه سال 1395
عنوانش با شما!

خوشحالی من بابت اینکه گریه خونه باز شده بود، موقتی بود! پنجشنبه زنگ زد بنگاه ه معروف و گفت صاحبخانه دبه کرده و میگه 20 مهر!!

پس مجدداً مشغول کار اعصاب خورد کن پیدا کردن خونه شدم!


و اما تو ای زن، اینو برای تو مینویسم:

یک داستانی چند وقت پیش خوندم از مردی که از همسرش میخواست جدا بشه.

دوستان و آشنا هر کسی ازش میپرسید که چرا داری جدا میشی و مشکل زنت چیه؟ جواب میداد که آدم درست نیست پشت سر زنش حرف بزنه!

بعد از اینکه جدا شدند ازش پرسیدند که خب حالا که جدا شدی بگو مشکل چی بود؟ جواب میده که آدم درست نیست پشت سر دختر مردم حرف بزنه!


من اگر بخوام حرف بزنم، خیلی حرف هست، ولی درست نیست و مرام من این نیست که مثل تو رفتار کنم.

هرچی دوست داری منو عصبانی کن، با حرفهات، با تهمتهات، با کامنتهای میز بقل دستیت به قول خودت! خوب داری منو آزار میدی، عیبی نداره، این رو هم میزارم کنار تمام حسن هایی که ازت سراغ داشتم و سراغ نداشتم و بعدها دیدم!!

اینطوری میخوای وجدانت رو آروم کنی؟

باشه.

من که چیزی نگفتم.

اینجوری اگه راحتی، اینجوری باش. من به درک!