Error: Embedded data could not be displayed. خداحافظ تهران! - یادایام
یکشنبه 16 آبان‌ماه سال 1395
خداحافظ تهران!

تصمیم گرفته بودم و هنوز هم روی تصمیمم هستم که دیگه ناله نکنم.

یا بهتر بگم به قول این جدیدی ها، چس ناله نکنم!!

فکرش رو هم نمیکردم که یه روزی، تو این سن اینقدر خودم رو از جوونها دور ببینم!

مهم نیست.

هیچ چیز دیگه مهم نیست.

به نصیحت خیلی ها، از جمله دکتر و دوست و آشنا، باید از اینجا برم.

تا نرم هم دیگه نمیتونم اون آدم معمولی که بتونه زندگی ه معمولی داشته بشم.

دلیلش هم میشه ناله کردن و حرف تکراری که گفتن نداره.

من از مفصل این نکته مجملی گفتم            تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

امروز که البته امشب، تو محل کار، مثل خیلی از شبهای دیگه تو این چند ماه اخیر، تنهایی داشتم برای خودم فکر میکردم که دیدم چند روزی بیشتر به رفتن نمونده.

تصمیم گرفتم که گوشی رو خالی کنم و عکسهایی که از دوران به تاریخ پیوسته چند سال قبل داشتم رو منتقل کنم به لپتاپ، که حداقل به این راحتی و هر روز و هر لحظه نشینم به مرور آنچه که گذشت!

دروغ چرا؟ تا قبر آ آ آ آ ، به دکتر و بقیه گفته بودم که پاک کردم همه رو، همونطور که همون روز اول زن همه رو پاک کرده بود، ولی حقیقت اینه که دلم نیومده بود و هنوز هم دلم نمیاد!

پس، منتقل کردم به جایی غیر از گوشی که دم دستم نباشه برای مرور لحظه به لحظه.

تو این انتقال، بارها و بارها حالم بد شد.

بارها و بارها گوشی رو برداشتم و شماره ای رو که بعد از این همه ماه هنوز تو بالاترین رتبه شماره های Favorite گوشی هست رو تا نیمه گرفتم و قطع کردم.

باید رفت.

شاید برای همیشه.

به جایی دور.

به جایی که با نگاه کردن به در و دیوارش تو نیای جلوی چشمم.

به جایی که نشه وقت و بی وقت از کردستان و ونک سردربیارم!

به جایی که ونک نداشته باشه.

سعادت آباد هم.

برای تو راحت بود.

برای من اما نه.

تصمیم من بود، درسته، ولی فقط همونی که نمیدونم هست یا نیست میدونه چقدر به من سخت گذشته و میگذره هنوز هم.

همیشه من تو جنگ عقل و دل، طرف دل رو گرفتم و نزاشتم که ببازه.

اما این بار عزمم رو جزم کردم که برنده عقل باشه.

حتی با رفتار بی عقلانه!!!

حتی با کوچ.

شاید برگردم.

شاید هم نه.

زمانی برمیگردم که دل دیگه قدرتی نداشته باشه.

اگه اون زمان نرسه، برگشتی در کار نیست.

اینو کاملاً جدی دارم میگم.

این بار دیگه نوبت ه این عقل ه نداشته است!!!

خدا حافظ تهران!