Error: Embedded data could not be displayed. صدای در سر - یادایام
جمعه 28 آبان‌ماه سال 1395
صدای در سر

از این گوشه دنیا

از لنگه دنیا

جایی با ۱۲ ساعت اختلاف زمان

سرزمین یانکی ها

شیکاگو

اومدم بگم که صدای بابایی گفتنت از سرم بیرون نمیره

و خوابهام تمامی نداره

کی راحت میشم؟!!!